Post of the day

Nhiều điện thoại tại VN bị cài phần mềm gián điệp...

Nhiều máy tính của các hãng có tên tuổi, thậm chí cả điện thoại di động đang lưu hành trên thị trường cũng bị cài sẵn phần mềm gián điệp, mã độc. Đây là một trong những tồn tại chính vừa được nêu ra tại Hội nghị Giao ban QLNN tháng 1/2016 của Bộ TT&TT…

Latest Posts

RSS

Nhiều điện thoại tại VN bị cài phần...

Nhiều máy tính của các hãng có tên tuổi, thậm chí cả điện thoại di động đang lưu hành trên thị trườn...

Nhiều điện thoại tại VN bị cài phần mềm gián điệp...

Nhiều máy tính của các hãng có tên tuổi, thậm chí cả điện thoại di động đang lưu hành trên thị trường cũng bị cài sẵn phần mề...

Nhiều điện thoại tại VN bị cài phần mềm gián điệp...

Nhiều máy tính của các hãng có tên tuổi, thậm chí cả điện thoại di động đang lưu hành trên thị trường cũng bị cài sẵn phần mề...